Momentálne je platforma vo svojich začiatkoch. V prvých rokoch je pre nás najdôležitejšie postaviť základy, a urobiť to naozaj dobre. Keďže tu raz chceme mýtybúrajúci kraj, rozhodli sme sa investovať do piatich prioritných oblastí:

Sme presvedčení o tom, že ak sa nám tieto piliere podarí dobre započať, vieme ďalej robiť veľké a pekné veci.
Viac o tom, prečo práve tieto priority (a k našej celkovej stratégii) viete nájsť tu: