Rozvíjame programy a projekty, ktoré mieria na dlhodobý dopad a postupné škálovanie

Opre Terne Roma Program

Veríme v silný potenciál mládeže ako kritickej masy, ktorá dokáže pohýnať veci dopredu. V spolupráci s Karin Noskovou, študujúcej na UCL v Londýne, prinášame prvý pilot.

Opre Terne Roma je zážitkovo-vzdelávací program pre mladých ľudí nosne z marginalizovaných komunít. V pilotnom overení chceme na skupinke 15 až 20 mladých v pravidelnom stretávaní na týždennej báze v troch fázach projektu podchytiť ich dlhodobý rozvoj, aktivizáciu a spoločnú reflexiu. Projekt kombinuje dlhodobú stimuláciu (minimálne 25 predpokladane 2 hodinových stretnutí), zážitkové vzdelávanie (týždenná letná škola zameraná na spoznávanie rómskej histórie a kultúry), a priamu aktivizáciu (vlastné projekty účastníkov a účastníčok). Pre dlhodobé škálovanie a udržateľnosť projektu výstupy od začiatku prepájame so základnými a strednými školami (prostredníctvom žiackych parlamentov a ich koordinátorov a koordinátoriek).

Projekt bol v roku 2022 podporený Fondom na podporu kultúry národnostných menšín.

Mestský mládežnícky parlament mesta Lučenec

V spolupráci s mestom Lučenec, Radou mládeže Slovenska a organizáciou oz YOUNG FOLKS LC pomáhame rozbiehať Mestský mládežnícky parlament v meste Lučenec.

Rada mládeže Slovenska : Towards Inclusive Youth Work

Zapojili sme sa do projektu Rady mládeže Slovenska „Towards Inclusive Youth Work“. Bude venovať vytváraniu metodológie na inkluzívnu prácu s mládežou, pričom zameriavať sa bude na vylúčenú rómsku mládež. Tento projekt je unikátny v tom, že svoju metodológiu zakladá na zozbieraných dátach, existujúcich dokumentoch a podkladoch, no najmä na expertíze výskumníkov a ľudí z terénu. Viac tu.