Platforma Naše školstvo, o. z.

vznik k 22.1.2021 pod zložkou VVS/1-900/90-60923


J. Vargu 15, 984 01 Lučenec
IČO: 53 53 4000
bankové spojenie: SK80 0900 0000 0051 7757 3480zodpovedná osoba: Zuzana Sojková
e-mail: zuzana.sojkova@naseskolstvo.sk
telefón: +421 902 712 626