Skúšame a dávame dokopy všetko, čo reálne rozširuje a skvalitňuje šance a kvalitu pre všetkých.

Komunitné umenie pre duševné zdravie

Úplne prvý projekt Platformy, ktorý sa zrodil zhodou pekných náhod. Arteterapia naprieč komunitami a cieľovkami priamo v Lučenci, ktorá nás spája a buduje mosty, ktoré dávajú zmysel.

HOLIS Academy a Raná starostlivosť

Spolupráca s HOLIS Academy bola neplánovaná, avšak Platformu katapultovala k téme ranej starostlivosti. Potom to už išlo rýchlo. Teraz už na téme ranej starostlivosti pracujeme strategicky a ambiciózne.

Pripravujeme : Festival inkluzívneho vzdelávania

Pripravujeme: Akčný plán pre inkluzívne školstvo