Keď je v škole každý zahrnutý,
všetci vyhrávame.

Inklúzia začína kultúrou v našich školách a končí pri tom, aby každé dieťa reálne dosahovalo (akademický) úspech. Je kľúčom k úspechu v našom školstve, lebo len vďaka nej budeme mať dopad skutočne na každé jedno dieťa v systéme.

 

Z pozície domácich úloh, ktoré nás čakajú, naša platforma maká na nasledovnom: