Naj Naj Naj dôležitejší faktor pre kvalitu vyučovania sú vyučujúci. Preto je jednou z našich top priorít PODPORA UČITELIEK A UČITEĽOV

Kvalitné školstvo je pre nás také, kde má každé jedno dieťa prístup ku kvalitnému vzdelaniu. Preto silno staviame na tom, aby nám v kraji kvitla INKLÚZIA.

MLÁDEŽ je naša budúcnosť, ktorá už o pár rokov bude kľúčovým hlasom. Chceme napomôcť rozvíjať kritickú masu a talenty, ktoré tak potrebujeme

Jedna organizácia sama nič nezmôže, akokoľvek je veľká. Sme platforma a chceme rozvíjať SIEŤOVANIE s každým, kto zdieľa našu víziu.

V školstve chronicky a dlhoročne chýbajú peniaze. Platforma si ako jednu z priorít zvolila INVESTIČNÉ DLHY. Nemáme peniaze na ich rozdávanie, máme však šikovnosť na ich získavanie – a to aj robíme.