Chceme kvalitné, neustále sa rozvíjajúce školstvo, kde sa všetcí zúčastnení cítia dobre

Sme občianske združenie, ktoré pôsobí v Banskobystrickom kraji a robíme všetko pre to, aby v ňom raz školstvo fungovalo na špičkovej úrovni

Ideme na to poctivo

01

Celý jeden kraj

Pracujeme na úrovni Banskobystrického samosprávneho kraja - je to dostatočne rozmanité pre kvalitné testovanie našich riešení a zároveň dostatočne manažovateľné pre jedno občianske združenie

02

Reálny pozitívny dopad

Chceme robiť veci, ktoré preukázateľne fungujú a pomáhajú, nie mudrovačky od stola - preto je pre nás absolútne kľúčová kvalitná implementácia

03

udržateľnosť

Pre nás to nie je len o pár úspešných projektoch, ale o udržateľných, škálovateľných riešeniach, ktoré ak fungujú na úrovni kraja, mali by byť funkčné aj na úrovni celého štátu - to je naša latka kvality

Naše top témy

Profesijný rozvoj vyučujúcich

Učitelia a učiteľky sú to najrelevantnejšie, čo v systéme máme - makáme na ich kvalitnej podpore

Inklúzia

Ako spoločnosť sa nikdy nikam nepohneme, pokiaľ každé jedno dieťa nebude mať garantovaný efektívny prístup ku kvalitnému vzdelaniu - bez ohľadu kde alebo do akej rodiny sa narodilo

Investičné dlhy

V školstve chronicky chýbajú zdroje a kapacity. My sme dobrí v sieťovaní, písaní projektov a zháňaní peňazí. A tak sa snažíme pomáhať dlhodobým, udržateľným spôsobom

Spojte sa s nami