Platforma Naše školstvo sa v prvom rade snaží o konkrétny dopad v teréne. Sme financovaní prioritne prostredníctvom vlastných projektov. Pre kompletnú transparentnosť prinášame veľký prehľad úplne všetkých, do ktorých sme sa kedy nejako zapojili: