O nás

Tím:

 • Zuzana Sojková – štatutárka organizácie a hlavná koordinátorka škôl 
 • Dominika Hagarová – koordinátorka škôl v okresoch BB+BR
 • Martina Feldsam – koordinátorka škôl v okresoch LC, RS a RV
 • Alexandra Koósová – účtovníctvo

Na projekte spolupracujú:

 • Stanka Jonášová – odborná garantka, venuje sa sociálnej práci už viac ako 20 rokov a spoluzakladala niekoľko komunitných centier v kraji
 • Monika Malčeková – psychologička, momentálne pôsobiaca v Centre pre deti a rodiny Lučenec
 • Mirka Slavoj Lacová – arteterapeutka, momentálne pôsobiaca v Alternativa, n. o. (ktoré prevádzkuje aj Centrum včasnej intervencie Lučenec)
 • Karin Nosková – momentálne pôsobiaca na UCL v Londýne, venuje sa edukačným vedám a inkluzívnemu vzdelávaniu, dlhodobo spolupracujeme na Opre Terne Roma Programe

Hlavné partnerské organizácie:

 • Detstvo deťom v Dobšinej – najstaršia organizácia rozvíjajúca ranú starostlivosť pre rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na Slovensku
 • Podnikavci Novohradu – lokálne lučenecké združenie, prevádzkujú miestny coworking a sú skvelým sieťovacím partnerom
 • Rada mládeže Slovenska – funguje od roku 1990, združuje celkovo 29 mládežníckych organizácií po celom Slovensku
 • Komenského inštitút – odborná špička v téme profesijného rozvoja vyučujúcich, stojí i za anketou Učiteľ Slovenska.
 • Young folks LC – lučenecké združenie, prinieslo Stratégiu práce s deťmi a mládežou mesta Lučenec do konca roka 2030
Prejsť na začiatok