V tejto časti sa nachádzajú všetky dokumenty združenia, ktoré je podľa nás dôležité zdieľať.

Výročné správy

Priebežná výročná správa dostupná TU.

Výročná správa za šk. rok 2021/2022 a príslušné ročné zúčtovanie zverejníme v júni 2022.