O projekte


Tento projekt sa zrodil z rebélie a silnej túžby predsalen sa nevzdať krajšieho sveta, v ktorý veríme. Skúsiť to naozaj ešte raz. Odvtedy to skúšanie znova a znova bolo zopakované ešte milión ráz, a viackrát bolo doničené pod obraz - ale po celý čas ten hlad, aby sme to nevzdali, ostáva. A ako sa ukazuje, učenie sa a nezmarovstvo je tak či tak zatiaľ najefektívnejšia stratégia posunu.

Platforma chce byť celú dobu priestorom, kde sa ľudia vedia dohodnúť na tom, čo nás posúva dopredu - nehlása taký alebo taký smer, nie je napojená na žiadny konkrétny pedagogický smer ani kľúčové reformné požiadavky. Má návrh vlastných riešení, ktoré overene fungujú, ale je dominantne naozaj demokratická a inkluzívna. Lebo v to veríme a to chceme žiť aj keby čo bolo.

Logika Platformy je vytvoriť (čo sa školstva týka) jeden mýtybúrajúci kraj - pekne všetko otestovať a zimplementovať v rámci Banskobystrického kraja. Zmena na úrovni školy (viď naša mýtybúrajúca škola) znamená, že škola ide dopredu. Zmena na úrovni okresu (alebo troch - viď naše RCPU) znamená, že je to šikovná spádová oblasť. Ale zmena na úrovni kraja už ukazuje, že zmena je možná a reálne dosiahnuteľná na úrovni celého systému. Nevieme obsiahnuť štát, v slovenských podmienkach na to tak skoro nebudeme mať zdroje - ale jeden kraj je naozaj realisticky možný a vieme sa naň podujať proaktívne a zúčtovateľne sami.

Prečo práve Banskobystrický kraj? Toto je náš domov, treba si vždy pozametať najprv pred vlastným prahom, preto pekne začíname tu. Tiež vidíme, že kraj je objektívne rozmanitý no stále tu (dátovo aj kazuistikami) je veľa viery a práce v úspech každého jedného dieťaťa bez výnimky. A to je presne to, na čom chceme a potrebujeme stavať.

Čo znamená mýtybúrajúci kraj? Priestor, kde preukázateľne a doložene vieme dosiahnuť a dosahujeme bezpečnú a pozitívnu kultúru škôl, akademický úspech a progres každého jedného dieťaťa, úspešnú inklúziu, kvalitný podporný systém a cieľavedomé budovanie žiackych ašpirácií. Systémovo klape profesijný rozvoj vyučujúcich, primárna prevencia a poradenský systém, sieťovanie a šírenie inovácií a sú podchytené investičné dlhy a príležitosti.

Toto chceme a na tomto budeme pracovať kým naozaj neuvidíme, že to fičí. Budeme radi, ak sa k nám pridáte akoukoľvek formou. Viac o tom ako, nájdete tu.

Ďakujeme za všetku podporu a spoluprácu. Ľúbime sa a podporujeme sa.